DMI SPECIALIST

Global Çapta Geçerli Dijital Pazarlama Stratejisi ve Liderlik Sertifikası

30 Saat Online Eğitim

Sertifika:
Digital Marketing Strategy & Leadership Professional

34.500 TL

Dijital Pazarlama Stratejisi ve Liderlik Uzmanlığı, Dijital Pazarlama Enstitüsü tarafından desteklenmektedir ve dijital pazarlama bilgisini kullanarak dijital stratejistler ve liderler yetiştirmeyi amaçlayan özel bir kurs sunar. Bu kurs, dijital pazarlama taktikleri, dijital strateji uygulamaları, pazarlama iletişimi, omnichannel pazarlama kampanyaları konularındaki bilginizi derinleştirir ve başarılı bir lider olmanıza yardımcı olur.

*Üstelik satın alacağınız Dijital Pazarlama & Liderlik eğitimi yanında €495 değerinde AI (Yapay Zeka) kısa kursu da %20 indirimli! Sınırlı süreli bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

DMI Global Satış Fiyatı:
1790 Euro (63.000 TL)

Türkiye’ye Özel Satış Fiyatı​:
34.500 TL ​

*3 aya kadar vade farksız ve 12 aya varan taksit imkanları

Global Çapta Geçerli Tek Dijital Pazarlama Sertifikası

300,000+ DMI Alumni | 15 Yıllık Tecrübe

Dijital Pazarlama Eğitiminde Global Standart

En güncel dijital yetkinliklere sahip olun ve uzmanlığınızı dünyaca geçerli bir sertifika ile kanıtlayın!
DMI eğitimleri alanların %79'u terfi etti, %65'i maaşını artırdı.

Ne Öğreneceğim?

Online DMI SPECIALIST Dijital Strateji ve Liderlik sertifikasyonu, daha stratejik bir rol üstlenmek veya liderlik pozisyonuna geçmek istiyorsanız mükemmel bir seçenektir. Etkili bir strateji ve pazarlama iletişim planı oluşturmayı, bütçeleme, kaynak tahsisi ve raporlama sistemlerini kullanarak strateji performansını uygulamayı ve gözden geçirmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca, dijital pazarlama endüstrisinde yönetim veya liderlik rolüne geçmek için gereken temel becerileri kazanacaksınız.

Bu modül, pazarlamanın evrimini ve kurumsal stratejiyi yönlendirme rolünü ele alır. Tüketici davranışı araştırmasının değerini ve bu bilgileri pazar segmentasyonu, hedefleme, konumlandırma ve değer teklifi gibi önemli pazarlama kararlarını almak için nasıl kullanılacağını inceler. Ayrıca, bir pazarlama programının ve ürün tasarımının temellerini, ürün, promosyon, fiyat ve yer stratejileri ile ilgili yapılan stratejik kararları anlatır.

 • Stratejik Pazarlama
 • Pazar Araştırması ve Tüketici Davranışı
 • Pazarlara Yaklaşım
 • Pazarlama Programının Tasarlanması (4 P’S)

Bu modül, iletişim sürecinin teorik temellerini keşfedecek ve dijital ve geleneksel medya karışımının unsurlarını değerlendirir. Marka değeri ve mimarisi kavramları ve başarılı markaların nasıl inşa edildiğine dair örnekleri ele alır ve uygun stratejiler önermek için bunları nasıl kullanabileceğinizi anlatır. Ayrıca, farklı medya paydaşlarıyla nasıl çalışılacağını, halkla ilişkilerin pazarlama faaliyetleri için değerini ve dijital ortamda bir krizle nasıl başa çıkılacağını gösterir.

 • Pazarlama İletişimi Temelleri
 • Dijital İletişimin Temelleri
 • Marka Kararları
 • Marka İletişimi
 • Halkla İlişkiler (PR)
 • Kriz Yönetimi

Bu modülde, hedef kitle araştırması ve segmentasyonun önemine ve bu araştırmayı stratejiniz için en iyi kanalları seçmek için nasıl kullanacağınızı ele alır. Daha sonra omnichannel stratejisinin prensiplerini ve kanalların stratejilerle uyumunun önemini inceler. Ayrıca, müşteri yolculuğunun ve müşteri deneyiminin (CX) stratejilerdeki rolünü, CX analizi ve UX prensiplerinin tüm dijital pazarlama kanallarında daha yüksek ROI sağlamak için nasıl kullanılabileceğini anlatır.

 • Dijital Pazarlama Planlaması
 • Omnichannel Pazarlama Stratejisi
 • Müşteri Odaklılık ve Müşteri Deneyimi (CX)
 • Kullanıcı Deneyimi (UX) Stratejisi İlkeleri
 • Esnek Düşünme

Bu modül, pazarlamacılara sunduğu zorlukları da içeren kanal planlamasının kapsamlı bir genel bakışını sunar. Gelen ve giden stratejileri, çapraz medya planlamasını, dijital kanal karışımını ve mobil pazarlamayı kapsar. Daha sonra, her bir kanalla ilgili temel konulara daha derinlemesine inerek, sosyal medya pazarlaması ve içerik pazarlama stratejisi, arama motoru pazarlaması, SEO, talep oluşturma, ücretli arama, e-posta ve bağlı pazarlama, gösterim ve video reklamcılığı dahil olmak üzere reklam formatları ve yaratıcılık, ve pazarlama otomasyonu, CRM ve satışa destek gibi konuları ele alır.

 • Kanal Planlama
 • Talep Oluşturma (Outbound)
 • Sosyal Medya ve İçerik (Inbound)
 • Arama Motoru Pazarlaması (Inbound)
 • E-posta, Affiliate ve Otomasyon (Inbound)

Bu modül dijital pazarlama ve dijital stratejinin iki kritik yönü olan veri ve analitiklere derinlemesine iner. Farklı veri türlerinin özellikleri ve veri yönetimi için en iyi uygulamalar ile başlar. Daha sonra dijital pazarlama analitiğinin temellerini ve kampanyalarınız hakkında önemli içgörüler elde etmenin yollarını ele alır. Farklı veri türleriyle çalışırken uygulanacak en iyi uygulamaları ve dijital pazarlamada yapay zekanın kullanımının faydalarını inceler. Ayrıca veri görselleştirme ve raporlama, sunum becerileri ve veri odaklı karar verme ve gizlilik, etik, veri depolama ve veri koruması konularını da kapsar.

 • Veriyi Anlama
 • Analitik ve Veri Analizi
 • Veri ve Yapay Zeka
 • Veri Raporlama ve Görselleştirme
 • Sunum Becerilerini Geliştirme
 • Veriyi Eyleme Dönüştürme
 • Gizlilik, Etik ve Veri Koruma

Bu modül etkili bir yönetici olmak için gereken becerilere ve bir insan yöneticisinin her gün karşılaştığı zorluklara odaklanmaktadır. Yöneticinin rolünü ve bunun başarılı bir bireysel katkıda bulunanın rolü ve becerileri ile nasıl karşılaştırıldığını anlatır. Yöneticilerin dijital bir ekibi yönetmek için kullandıkları teknikleri ve yöntemleri değerlendirir ve insanları ve yetenekleri geliştirmenin en iyi uygulamalarını keşfeder.

 • Yöneticinin Rolünü Anlama
 • Ekibinize Görev Verme
 • Ekibinizi Motive Etme
 • Hibrit ve Uzaktan Çalışan Ekipleri Yönetme
 • Etkili Geri Bildirim Sağlama
 • Başarılı İş Birliği
 • Yukarı Doğru Yönetim
 • Aksiliklerle Başa Çıkma
 • Zamanınızı Etkili Yönetme

Bu modül dijital pazarlama kampanyası için bir bütçe belirlemek için kullanılan faktörlere ve etkili bir dijital pazarlama ekibi oluşturmak için gerekli unsurlara odaklanmaktadır. Yaratıcı bütçeleri, medya bütçelerini ve dijital medya fiyatlandırmasını keşfetmek için bütçe izleme ve medya planlama araçlarını inceler. Küresel iş piyasasında başvuru sahipleri ve işverenlerin karşılaştığı zorlukları değerlendirecek ve personel alımı, eğitimi ve işe alımı yaparken kullanılabilecek taktikleri ve teknikleri keşfeder. Modül ayrıca ekip üyelerini etkili bir şekilde rehberlik yapmanın en iyi uygulamalarını ve tekniklerini gözden geçirir ve performansı yönetme ve problem çözme becerileri için teknikleri ele alır.

 • Dijital Pazarlama Bütçesi Planlama
 • Dijital Pazarlama Bütçe Uygulama
 • Dijital Pazarlama Personelinin İşe Alınması ve Eğitilmesi
 • Performans Yönetimi
 • Koçluk ve Mentorluk
 • Problem Çözme Becerilerini Geliştirme

Bu modül, başarılı dijital liderlikle ilişkilendirilen yetkinlikleri, davranışları ve etkili dijital liderlerin özelliklerini keşfeder. Yönetme ile liderlik arasındaki farkı ve yönetim rolünden liderlik rolüne ilerlemek için merkezi olan davranışları, büyük resimden bakma ve küresel bir bakış açısıyla düşünme gibi konuları ele alır. Ayrıca, duygusal zeka, güven ve etkili ilişkiler kurma, öfkeyi yok etme, uyarlanabilir bir zihniyet geliştirme, yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırma ve çatışmayı yönetme gibi liderlik rolünde daha etkili olmanıza yardımcı olacak davranışlar, tutumlar ve teknikleri de inceler.

 • Dijital Bir Lider Olma
 • Yönetimden Liderliğe Geçiş
 • Etkili İş İlişkileri Kurma
 • Duygusal Zeka ile Liderlik
 • İşyerinde Uyumluluk
 • Yaratıcılığınızı Geliştirme
 • Çatışma Yönetimi

Bu modül, SWOT analizi ve PESTEL gibi taktikler ve teknikler ve SOSTAC, RACE, 4C ve AAAR gibi bir dijital strateji uygulamalarıyla ilişkilendirilen çerçeveleri inceler. SMART hedefler, ölçütler ve KPI’lar ve pazarlama analitiği kullanarak bir dijital strateji geliştirmek, belgelemek ve planlamak için nasıl yapılacağını ele alır. Dijital pazarlama eylem planı şablonunu kullanarak bir stratejinin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesinin nasıl yapılacağını anlatır ve stratejik düşünme becerilerinizi geliştirmek için uygulanacak en iyi teknikleri işler.

 • Durum ve Kitle Analizi
 • Hedef Kitlenizi Tanımlama
 • Strateji Hedeflerini Belirleme
 • Dijital Kanalları Seçme
 • Aksiyon Planını Belirleme
 • Metrikler ve İlerlemenin Ölçülmesi
 • Temel Beceri: Stratejik Düşünme

Bu modül, dijital dönüşüm kavramlarını keşfetmenize ve proje yönetimi becerilerinin dijital pazarlama ve dijital dönüşüm projelerini uygulamak için nasıl kullanılabileceğini incelemenize olanak tanır. Karmaşık müşteri yolculukları, pazarlama teknolojisi yığını ve veri gizliliği düzenlemeleri de dahil olmak üzere etkili strateji uygulamasıyla karşılaşılan zorluklara derinlemesine iner. Tüm kanallarda SEO görünürlüğü, PPC dönüşüm oranları, sosyal medya etkileşim oranları ve Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) gibi uzun vadeli stratejik kararları bilgilendiren dijital pazarlama performans ölçütlerini değerlendirir. Bir organizasyonda büyümeyi teşvik etmek için dijital teknikler ve pazarlama taktiklerini ele alır.

 • Dijital Pazarlama ve Dijital Dönüşüm Projelerini Yönetme
 • Dijital Pazarlama Stratejisinin Sağlanması ve Uygulanması
 • İş Performansı ve Büyümeyi Artırma

DİJİTAL PAZARLAMA ALANINDA HER PROFESYONEL EĞİTİMİN YANINDA %20 İNDİRİMLİ YAPAY ZEKA KURSU!

Bu kısa kurs, dijital pazarlama aktivitelerini geliştirmek ve optimize etmek için işlerine yapay zekayı dahil etmek isteyen pazarlamacılar için tasarlanmıştır. Uygulamalı pratik dersler, araç setleri ve gerçek dünya örnekleri kombinasyonu aracılığıyla, önemli içgörüler elde etmek, kampanyaları rafine etmek ve büyümeyi sürmek için AI teknolojilerinden nasıl yararlanılacağını öğreneceksiniz.

Kazanacağınız temel yapay zeka becerileri: